VIDA weerbaarheids training co-coachVIDA Weerbaarheids training

Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining. We doen dit bij voorkeur buiten in de natuur, wanneer het weer dit niet toe laat beschikken we ook over een binnen locatie. Bij deze weerbaarheidstrainingen doe je oefeningen samen met coach hond Layca of Hailey. Het doel van deze training is het vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen.

De insteek van deze training is vanuit een fysieke invalshoek, vanuit de lichamelijke ervaring. Woorden en inzicht volgen daarna. De manier van trainen/begeleiden is coachend van aard
Door te doen ervaart het kind en komt het tot ontwikkeling.​

Doelen waar aan gewerkt wordt:

Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omgeving, op dit moment. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt, tot exploratie kan komen.
Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.
Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.
Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.

 

Het is een programma voor kinderen van 6-16 jaar. De training bestaat uit 8 sessies van een uur en wordt in een groep van maximaal 4 kinderen gegeven. Voorafgaand vindt een gratis kennismakingsgesprek samen met ouder en kind plaats. Ook kan dan al kennis gemaakt worden met een van mijn honden. Een telefonische evaluatie na de vierde sessie met ouder/verzorger hoort hier ook bij. De training wordt gegeven aan een groepje van maximaal vier kinderen.

 

AAI is de afkorting van “Animal Assisted Interventions” en hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs.
Het AAI-kwaliteitsregister (AKR) geeft op transparante wijze een overzicht van gekwalificeerde aanbieders en opleidingen op het gebied van dierondersteunde interventies. Vrijwilligers, handlers en professionals, die een passende opleiding hebben gevolgd om op een verantwoorde wijze dieren te kunnen inzetten, staan in het register. De opleidingen en cursussen die in het register staan, zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen gelegd en daarmee erkend als kwalitatief goede opleiding voor het gaan werken met dieren.